ผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.พิเชฐ วงษ์บุรี

พ.ต.อ.พงศ์พันธ์ นาขวา

ผกก.สภ.กุมภวาปี