รอง ผบช.ภ.๔ เดินทางมาตรวจเยี่ยม พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. พ.ต.อ.พงศ์พันธ์ นาขวา ผกก.สภ.กุมภวาปี พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.กุมภวาปี ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก รอง ผบช.ภ.๔ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.กุมภวาปี ภ.จว.อุดรธานี โดยได้ตรวจกำชับการบริหารงานในสถานีตำรวจ ดังนี้ ๑. การบริหารงานระดับสถานีตำรวจให้เป็นไปตามนโยบายของ ตร. และ ภ.๔ ทำงานเป็นระบบ มีคณะขับเคลื่อนการทำงานเป็นทีม ๒. การนำ พัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งของหลวงที่ได้รับการจัดสรรเบิกจ่ายจาก ภ.๔ ไปใช้ในการทำงานอย่างสมประโยชน์และเหมาะสมกับสถานการณ์ ๓.การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร การพัฒนาสถานีตำรวจ บุคลากร ระบบงาน ให้มีความพร้อมสำหรับการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม ๔. ให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการบังคับใช้กฏหมายและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นการฉวยโอกาสและซ้ำเติมประชาชนทุกประเภท เช่น ยาเสพติด การพนัน หนี้นอกระบบ การแข่งรถในทาง และ Fack News ๕. กำชับการปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า(covid-19)บนสถานีตำรวจ และให้นำบทเรียนจากการปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19 ที่ผ่านมา นำมาแก้ไขอย่าให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก ทั้งกรณี การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง, การปฏิบัติของตำรวจต้องไม่มีการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นในการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภท ตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*