สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษา วัฒนธรรม

…สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษา วัฒนธรรม…
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ซึ่งกำหนดช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 2562 ยึดดำเนินการตามมาตรการหลัก 6 ด้าน ได้แก่ ควบคุมความเร็ว การเมาแล้วขับ การกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ คุมเข้มการเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยมารยาทอันดีงามของไทย กวดขันรถจักรยานยนต์ บังคับใช้กฎหมายควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางทุกชนิด รวมถึงส่งเสริมการเล่นสงกรานต์ตามขนบธรรมเนียมประเพณี
…ด้วยความปราถนาดีจาก สถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี☎️042-334464

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*