ประชาคมหมู่บ้าน(ต่อต้านยาเสพติด)

สภ.กุมภวาปี วันนี้ 7 ม.ค. 2561 เวลา 10.00 น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.พิเชฐ วงษ์บุรี ผกก.ฯ พร้อมคณะทำงานประชาคมหมู่บ้าน(ต่อต้านยาเสพติด) ของ สภ.กุมภวาปี ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายฝ่ายทหาร, ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, สถานศึกษา และผู้นำชุมชน ร่วมกันดำเนินการตามโครงการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน(ต่อต้านยาเสพติด) ในหมู่บ้านเป้าหมาย บ้านไผ่ หมู่ที่ 1 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมประชาคมฯ ประมาณ 40 คน ร่วมรับฟังการบรรยายในการทำประชาคมหมู่บ้าน เสนอปัญหาในเขตหมู่บ้าน , เสนอเป้าหมายของชุมชนร่วมกัน พร้อมทั้งร่วมกันจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ข้อตกลงร่วมกันของชุมชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ยั่งยืน ต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*