ประเมินผลการบริหารงานหัวหน้าหน่วย

#รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี เดินทางมาตรวจเยี่ยม# วันที่ ๖ ธ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.วิทยา ทองเหลา รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี ได้ออกตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ สภ.กุมภวาปี พบ พ.ต.อ.พิเชฐ วงษ์บุรี ผกก.สภ.กุมภวาปี ให้การต้อนรับ ได้ทำการเรียกข้าราชการตำรวจเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการยกระดับการบริการประชาชนให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการบริการประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความยุติธรรม ครองตนตามหลักพอเพียงและกำชับหัวหน้าสถานีให้ถือปฏิบัติตามสั่งการ ผบ.ตร.เมื่อครั้งประชุมบริหารตร.ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ให้ขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับสถานีตำรวจ อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการแต่งเครื่องแบบ ทรงผม และเครื่องหมาย ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยผลการตรวจมีความเรียบร้อย และได้กำชับเร่งรัดคดีอาญา 4 กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 เมื่อคดีเกิดให้เร่งรัดจับกุมให้บรรลุเป้าที่กำหนด และได้ให้ข้าราชการตำรวจดำเนินการประเมินการบริหารของหัวหน้าสถานี การปฏิบัติงานของ รอง ผกก. – สว. ตามแบบสอบถามที่กำหนด.เพื่อรวบรวมส่งผู้บังคับบัญชาและได้กำชับให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม การรักษาระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ การมีความรักสามัคคีและร่วมมือร่วมใจขกันปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นได้เดินทางออกตรวจเยี่ยม สภ. อื่น ต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*