รอง ผกก.ป.ฯ ลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับชุมชน

พ.ต.ท.จิรพงษ์ สิงหะสุริยะ รอง ผกก.ป.ฯ  ร่วมเปิดโครงการ ภูมิปัญญาดี สู่นวัตกรรมวิถีชุมชนพอเพียง ที่บ้านโนนงาม ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*