วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561

กราบแทบบาทพระองค์ผู้ทรงยศ
นามปรากฏทั่วแค้วนแดนสยาม
พระองค์ทรงเลื่องชื่อระบือนาม
ยี่สิบสามตุลาข้าฯกราบกราน

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*