รับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,200 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือก
บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
จำนวน 5,200 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rcm.edupol.org/
ประกาศรับสมัครฯ 25 – 28 ต.ค.61
รับสมัครฯ 30 ต.ค. – 6 พ.ย.61 นี้
ทาง http://www.policeadmission.org/
***สอบ 25 พ.ย. 61
#รับสมัครตำรวจ
(โปรดอ่านรายละเอียดและศึกษาข้อมูลในประกาศรับสมัครฯ ให้ชัดเจน)
#แชร์ด่วน
———————————————————–
(อย่าหลงเชื่อข้อมูลจากแหล่งอื่น
อย่าหลงเชื่อใคร ช่วยให้สอบได้
กองการสอบ ดำเนินการด้วยความโปร่งใส)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*