เพลงสดุดีจอมราชา ใช้ทดแทนเพลงสดุดีมหาราชา สำหรับงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าหัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 ก.ค.61

สดุดีจอมราชา
สดุดีจอมราชา

ผู้แต่งเนื้อร้อง : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
ผู้แต่งทำนอง : วิรัช อยู่ถาวร ศิลปินห่งชาติ
เรียบเรียงเสียงประสาน : วิรัช อยู่ถาวร ศิลปินห่งชาติ
วงดนตรี : เฉลิมราชย์
ห้องบันทึกเสียง : จาตุรงค์
นักร้อง : ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทธ์
: กตธิป อัครวิกรัย
: ภัทรานิษฐ์ เพฑูริยาเวทย์
: กนกวรรณ อินทรพัฒน์

เนื้อร้อง

ถวายบังคมจอมราชา
พระบุญญาเกริกฟ้าไกล
ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน
ถวายพระพรจอมราชัน
ธ อนันต์ปรีชาชาญ
ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญ
งามตระการสมขัตติยะไทย
อุ่นไอรักจากฟ้าเรืองรอง
แสงทองส่องมา ไพร่ฟ้าต่างสดใส
มหาวชิราลงกรณ มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย
เทิดไท้พระภูวไนย ถวายใจสดุดี

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*