ประชาสัมพันธ์ การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561

Composition with bottles of assorted alcoholic products isolated on white

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการ ร้านค้าทุกประเภท อาทิ ร้านค้าในชุมชน ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ

ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

คือ หลังเวลา ๒๔.๐๐ น. ของคืนวันที่   ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑   ไปจนถึงเวลา   ๒๔.๐๐ น.  ของคืนวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*