ประวัติสถานีตำรวจ

 ประวัติสถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี

สถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี   ได้รับการจัดตั้งเป็นสถานีตำรวจตั้งแต่  ปี  พ.ศ.๒๔๗๓    โดยมี  ร้อยตำรวจตรีเพชร  เบญจจินดา ดำรงตำแหน่งเป็น หัวหน้าสถานี คนแรก  อาคารที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๔ ถนนศุภอรรถวินิจ   ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี   

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๔๒๓๓ – ๔๔๖๔   หมายเลขโทรสาร ๐ – ๔๒๓๓ – ๔๔๗๐

ที่ตั้งของสถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี   มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๓  ไร่ ๒  งาน ๗๑.๑๐  ตารางวา  เป็นที่ดินทะเบียนที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์

ทิศเหนือ ติดกับ ถนนพันดอน

ทิศใต้  ติดกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๒, สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี, ไปรษณีย์กุมภวาปี

ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนศุภอรรถวินิจ

ทิศตะวันตก ติดกับ ถนนยิ้มประสิทธิ์

สิ่งปลูกสร้าง

๑. อาคารที่ทำการ   จำนวน   ๒  หลัง

๒. บ้านพักนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สร้างเมื่อปี   พ.ศ.๒๕๓๔    จำนวน  ๑๑  หลัง

๓. บ้านพักเรือนแถว   สร้างเมื่อปี  พ.ศ.๒๕๓๔   จำนวน   ๖  หลัง

อัตรากำลังพล

อัตราอนุญาต ทั้งหมด  ๒๑๓  นาย  สัญญาบัตร  ๓๘  นาย ประทวน ๑๗๖ นาย

อัตราคนครอง ทั้งหมด ๑๖๒  นาย สัญญาบัตร  ๓๐  นาย ประทวน  ๑๓๒  นาย(นายร้อย กดต.๕๓ ปี จำนวน ๓๙ นาย)

ไปช่วยราชการ   ๑๒  นาย  มาช่วยราชการ  ๒  นาย รวมปฏิบัติจริง  ๑๕๑  นาย (๒๗ ม.ค.๒๕๖๖)

การยกระดับสถานีตำรวจ ระดับผู้บังคับกอง  สารวัตรใหญ่  รองผู้กำกับการ  และผู้กำกับการ  เป็นหัวหน้าสถานี ตามลำดับ

                      ปี พ.ศ.๒๕๐๓  เปลี่ยนตำแหน่ง หัวหน้าสถานี   เป็น   ผู้บังคับกอง

ปี พ.ศ.๒๕๑๙  เปลี่ยนตำแหน่ง ผู้บังคับกอง  เป็น  สารวัตรใหญ่

ปี พ.ศ.๒๕๓๗ เปลี่ยนตำแหน่ง สารวัตรใหญ่ เป็น  รองผู้กำกับการ

ปี พ.ศ.๒๕๓๙ เปลี่ยนตำแหน่ง รองผู้กำกับการ เป็น  ผู้กำกับการ

และในปัจจุบันมี   พันตำรวจเอก พงศ์พันธ์ นาขวา   ดำรงตำแหน่ง  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี เป็นหัวหน้าสถานี  คนที่  ๓๓