ข้อมูลทั่วไป

ตราสัญลักษณ์ สถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี

ชื่อหน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี
ชื่อหน่วยงาน(English) : KUMPHAWAPI POLICE STATION

ที่ตั้ง : 85 หมู่ 4 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
อำเภอกุมภวาปี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดอุดรธานี

ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี 43 กิโลเมตร
ระยะห่างจาก กรุงเทพฯ 509 กิโลเมตร
ประชากร : ทั้งหมด 125,805 คน, ชาย 62,479 คน, หญิง 63,336 คน

พื้นที่ :ทั้งหมด 660 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 412,453 ไร่
อาณาเขต : ทิศเหนือ : ติดกับ อำเภอเมืองอุดรธานี, อำเภอประจักษ์ศิลปาคม, อำเภอหนองหาน
ทิศใต้ : ติดกับอำเภอโนนสะอาด, อำเภอกระนวน จ.ขอนแก่น, อำเภอท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก : ติดกับอำเภอหนองหาน, อำเภอศรีธาตุ, อำเภอกู่แก้ว
ทิศตะวันตก : ติดกับอำเภอหนองแสง

โทรศัพท์ : 042-334464
โทรสาร 042-334470

สังกัดกองบังคับการ : ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
สังกัดกองบัญชาการ : ตำรวจภูธรภาค 4
สังกัด : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ